Zespoły ucisku naczyniowego
4.6
(21)
To change the language click on the British flag first

Zespoły ucisku naczyniowego są z jednej strony często mało znane nawet lekarzom, a z drugiej strony są przyczyną wielu pozornie niezwiązanych ze sobą objawów w różnych regionach ciała. Zgodnie ze standardową diagnostyką, często przyjmuje się lub zakłada psychologiczną przyczynę dolegliwości somatycznych.

Jeżeli zespoły ucisku naczyniowego nie zostały jeszcze wzięte pod uwagę, może to prowadzić do rozpaczy, utraty poczucia własnej wartości, a w niektórych przypadkach do zagrażającego życiu wycieńczenia pacjenta.

Pacjenci znajdą tutaj listę kontrolną objawów zespołów ucisku naczyniowego.

Oczywiście najpierw należy przeprowadzić konwencjonalną diagnozę skarg. Jeśli nie ma wyjaśnień dla objawów, to jeśli objawy wymienione na liście kontrolnej kumulują się, należy szukać zespołów ucisku naczyniowego.

W tym przypadku funkcjonalna sonografia kolorowa z techniką PixelFlux jest lepsza od wszystkich innych metod.

Twoje zalety to:

pełne uwzględnienie specyficznych potrzeb pacjenta.

Dochodzenia w dokładnych okolicznościach, w których pojawiają się skargi

w różnych pozycjach ciała i pozycjach.

w różnych fazach oddychania

przed, w trakcie i po jedzeniu i piciu, – przed, w trakcie i po jedzeniu i piciu.

po wyzwoleniu obciążenia: dłuższe przebywanie w pozycji stojącej, biegnącej, siedzącej

najwyższa rozdzielczość przestrzenna wszystkich metod obrazowania

a więc najbardziej zróżnicowana reprezentacja szczegółowa.

najwyższa rozdzielczość czasowa wszystkich procesów obrazowania.

w ten sposób najbardziej zróżnicowana reprezentacja funkcji organizmu, takich jak przepływ krwi, ruch jelit, ruch serca, transport żywności.

Pomiar przepływu krwi

Natychmiastowe wyświetlanie anomalii krążenia krwi za pomocą wysokiej klasy urządzeń.

Przesłuchiwanie pacjenta podczas badania na temat zaobserwowanych nieprawidłowości – a tym samym wyraźne przyporządkowanie wyników do skarg.

Jednoczesne badanie fizyczne pacjenta

Dostosowanie procesu badania do obecnej sytuacji poprzez powtórzenie niektórych części badania

Wyjaśnienie wszystkich objawów w ramach jednej procedury badania

Pomiar interakcji pomiędzy różnymi zespołami uciskowymi

Odtwarzalne pomiary dzięki standaryzowanej technologii PixelFlux (nagrodzonej Europejską Nagrodą Ultradźwiękową).

Precyzyjne stwierdzenia dotyczące działania leków i terapii chirurgicznych dzięki technologii PixelFlux.

Jasne ustalenia

Jasne zalecenia dotyczące leczenia

po jednym badaniu (czas trwania 1-2 godziny)

Ważnym ograniczeniem jest utrudnianie badania powietrzem w jelitach i płucach.

Przykładem indywidualnej diagnostyki i terapii z wykorzystaniem pomiaru przepływu krwi jest szeroki zakres objawów związanych z uciskiem naczyniowym w jamie brzusznej (pobierz ilustrowany przegląd dla pacjentów).

Ból brzucha często ma przyczynę, która jest łatwa do wyjaśnienia, zwłaszcza jeśli pojawia się nagle lub jest wyraźnie związany z innymi objawami (np. biegunka, wymioty, gorączka). Jeśli jednak ból brzucha utrzymuje się przez dłuższy czas, tygodnie lub miesiące, często konieczne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań w celu wyjaśnienia jego przyczyny. Czasami nawet wtedy źródło bólu pozostaje tajemnicze, tak że przyczyny psychologiczne i warunki życia są również uważane za główne lub współwyzwalacze.

Niewiele wiadomo jednak o tym, że niektórzy pacjenci cierpią z powodu konsekwencji ucisku naczyniowego lub z powodu naczyń w jamie brzusznej, tzw. zespołów ucisku naczyniowego. Naczynia krwionośne są uwięzione pomiędzy innymi naczyniami lub organami. Hamuje to normalny przepływ krwi, co może prowadzić do wielu różnych objawów w indywidualnych przypadkach. Ponieważ te zdjęcia kliniczne, oprócz bólu, wykazują również liczne inne, pozornie niezwiązane z tym symptomy, takie jak nudności, zawroty głowy, trudności w oddychaniu (zwłaszcza wdychanie), utrata apetytu i szybkie poczucie pełni, stając się czarnymi przed oczami; zaburzenia krążenia i indywidualne epizody biegunki mogą wywołać, często trwa to lata przed postawieniem diagnozy.

Z okazji Europejskiego Kongresu Ultrasonograficznego EUROSON Ljubljana, 22-24 września 2017 r., przedstawiam nową koncepcję całościowego spojrzenia na liczne zespoły ucisku naczyniowego w jamie brzusznej, wyjaśnioną na następnej stronie.

*** Przetłumacz z Tłumaczem DeepL (wersja darmowa). ***

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?