Publikacje własne
0
(0)
To change the language click on the British flag first

Chcesz więcej? Następnie skorzystaj z bazy danych pubów, tak jak profesjonaliści na uniwersytecie lub w klinice. Wpisz słowo kluczowe lub autora i przeczytaj wszystkie streszczenia prac naukowych bezpłatnie. Znajdziesz tu również pełnotekstowe artykuły bez opłat. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Napisz do mnie maila!

Technika PixelFlux jest nową metodą pomiaru przepływu krwi w narządach za pomocą kolorowych ultradźwięków Doppler, która zainspirowała naukowców na całym świecie do napisania własnych publikacji.

Technika PixelFlux, nowa metoda pomiaru przepływu krwi w narządach za pomocą kolorowych ultradźwięków Doppler, zainspirowała naukowców na całym świecie do własnych publikacji.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?