Zespół “dziadka do orzechów” jest błędną nazwą
4.8
(4)
To change the language click on the British flag first

Poniższy film opisuje dlaczego nie należy mówić o zespole dziadka do orzechów, ale o lordogenetycznej kompresji lewej żyły nerkowej. Jest to podsumowanie mojej prezentacji na Europejskim Kongresie Ultrasonograficznym w Poznaniu w dniach 06-08-09-2018.

Syndrom Dziadka do Orzechów jest błędną nazwą Euroson wrzesień 2018 r.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?