Zakażenie wirusem Bornavirusa
3.4
(37)
To change the language click on the British flag first

Infekcja Bornavirus prowadzi do różnych objawów chorobowych u wielu ssaków (koni, kotów, …), ptaków, a także u ludzi. Dzięki opracowaniu nowych metod wykrywania wirusa przez PD Dr Liv Bode w Instytucie Roberta Kocha, udało nam się uzyskać bardziej precyzyjne wyobrażenie o częstości i typowych dla wieku objawach choroby we wspólnych badaniach nad dziećmi i dorosłymi. Podczas gdy zaburzenia jedzenia i połykania obserwowano u dzieci oraz zaburzenia chodu i koncentracji w późniejszym życiu, dorośli pacjenci często skarżą się na dolegliwości psychiczne, głównie depresję. Bornawirus jest bardzo często najpierw wykrywany we wczesnym dzieciństwie, a następnie tłumiony przez normalny układ odpornościowy. Dlatego większość dzieci pozostaje bez objawów. Jednak podobnie jak wirus ospy wietrznej, wirus Borna pozostaje w komórkach nerwowych i może być reaktywowany. Wtedy nowoczesne metody testowe mogą być wykorzystane do wykrywania replikacji wirusa. Jeśli replikacja wirusa nie jest tłumiona przez układ odpornościowy, wyżej wymienione objawy mogą wystąpić w przypadkach przewlekłych. Jeśli inne choroby zostały wykluczone, a poziom cierpienia jest bardzo wysoki, terapia zatrzymująca replikację wirusa może być wskazana, jeśli aktywność wirusa jest kontynuowana.

Ze względu na obecne duże ogólne zainteresowanie, udostępniam na życzenie literaturę naukową na temat zakażenia wirusem Borna. Proszę napisać e-mail z następującym tematem: “Zamów literaturę Bornavirusową do osobistego, niekomercyjnego użytku”.

Różne laboratoria oferują testy do wykrywania wirusów Borna. Laboratorium to korzysta z bardzo czułej metody wykrywania Bode/Ludwig, która była podstawą mojej własnej publikacji: 2008 – Borna Disease Virus infection in young children – Scholbach, Bode – Apmis.

Podsumowanie ustaleń naszej grupy roboczej zostało przedstawione w moim referacie na temat I Światowego Kongresu Wirusów i Zakażeń Pojawiających się i Zoonotycznych Zakażeń
Pusan Korea Południowa 1 sierpnia 2010 r. podany.

 

 

Po tym jak Instytut Roberta Kocha przez długi czas wątpił w ludzką patogenność Bornavirusa, teraz (27.03.2018) potwierdza trzy zgony niemieckich pacjentów po zakażeniu Bornavirusem. Od dawna wiadomo, że wirus Borna zaraża również ludzi. Już w 1998 roku berlińscy badacze wykryli białka wirusowe i przeciwciała w płynie mózgowym pacjentów. W tym czasie odpowiednie badania zostały przeprowadzone w RKI przez Dr. Bode’a, a w FU Berlin przez Prof. Hannsa Ludwiga. W 2007 roku dr Bode otrzymała Nagrodę Gwizdka Związku Naukowców Niemieckich za jej odważne wysiłki na rzecz zachowania badań nad Bornavirusem w RKI. Jej grupa badawcza została jednak zamknięta.

Teraz Stowarzyszenie Naukowców Niemieckich wezwało kierownictwo Instytutu Roberta Kocha i Towarzystwo Wirusologiczne do publicznego wypowiedzenia się, ponieważ kierownictwo Instytutu Roberta Kocha wiedziało już ponad 11 lat temu, że w przypadku pominięcia w dawstwie tkanek badań na obecność wirusa Borneavirusa u dawców istnieją znaczne zagrożenia dla zdrowia ludności.

Zakażenie wirusem Borna może powodować ciężkie (i łagodne) zapalenie mózgu u ludzi – było znane badaczom w tej dziedzinie od dawna, ale teraz zostało odkryte, że tak powiem, w świetle doświadczeń z infekcjami u dawców organów. (Publikacja grupy roboczej z Erlangen w New England Journal of Medicine – wiodącej międzynarodowej grupy roboczej w Instytucie Roberta Kocha została przed laty zamknięta przez kierownictwo instytutu przeciwko oporności badaczy (PD Dr Liv Bode), po czym regularnie zaprzeczano wybuchowej naturze infekcji)

Lokalizacje Bornavirusa

Nazwa hipokampa ludzkiego mózgu pochodzi od imienia konika morskiego (łac. hippocampus) z powodu jego podobieństwa. Jądro migdałowe, jądro migdałowe, jest siedliskiem emocji i motywacji:

 

HippocampusBildquelle: modifiziert nach Prof. Seress in http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Poniższy rysunek przedstawia położenie hipokampa i migdałka w mózgu. W tym miejscu często objawia się infekcja wirusem Borna:

Hippocampus Bildquelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Móżdżek (czerwony), odpowiedzialny za koordynację ruchu i równowagę ciała, jest kolejną lokalizacją zakażenia wirusem Borna:

Cerebellum_animation_small Bildquelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum

Literatura
Do pobrania
Zakażenie wirusem choroby Borna a zagrożenie dla zdrowia psychicznego człowieka (Przegląd najbardziej znanych niemieckich badaczy wirusów Borna na temat związku zakażenia wirusem Borna z chorobą psychiczną człowieka)
Zakażenie wirusem Borna u dzieci (własne badanie dotyczące częstości występowania zakażenia wirusem Borna u dzieci)

Dalsze czytanie
Zakażenie wirusem choroby wrodzonej (BDV) u pacjentów psychiatrycznych i zdrowych ochotników w Iranie (2014 r.)

Ludzki, ale nie laboratoryjny wirus choroby wieńcowej hamuje proliferację i indukuje apoptozę w ludzkich oligodendrocytach w Vitro (2013)

Wirusowe zwyrodnienie neuronów wywołane chorobą wrodzoną, zależne od podłoża genetycznego gospodarza i zapobiegane przez czynniki rozpuszczalne (2013 r.)

Nadekspresja TNF w mózgach myszy zakażonych wirusem choroby Borna wywołuje reakcję zapalną i napady padaczkowe (2012)

Wirus choroby mnogiej zaraża ludzkie komórki progenitorowe nerwów i upośledza neurogenezę (2012)

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?