Badania
5
(4)
To change the language click on the British flag first

Oferujemy naukowcom nasze wsparcie i współpracę w zakresie pomiaru przepływu krwi w narządach i tkankach. Opracowana przez nas metoda PixelFlux jest światowym liderem w dziedzinie pomiaru perfuzji sonograficznej.

Stale powiększająca się społeczność naukowców z Europy, Azji, Australii oraz Ameryki Północnej i Południowej rozszerza granice swojej specjalizacji za pomocą naszej metody, jak np. nefrologia, medycyna transplantacyjna, gastroentrologia, położnictwo, medycyna reprodukcyjna, neurologia, diabetologia, neonatologia, pediatria, onkologia, medycyna sportowa, urologia, ginekologia, laryngologia i weterynaria.

Nasza metoda zdobyła kilka nagród i jest stale rozwijana. PixelFlux pozwala teraz po raz pierwszy na trójwymiarowy pomiar perfuzji nawet z dwuwymiarowych obrazów sonograficznych.

Nasze najnowsze wyniki pomiarów perfuzji nowotworowej zostaną zaprezentowane na Europejskim Kongresie Ultrasonograficznym 2017 w Lublanie. Dzięki ilościowemu określeniu perfuzji w guzach węzła chłonnego udało nam się odróżnić guzy łagodne od złośliwych tylko za pomocą USG przed zabiegiem.

Ponadto, po raz pierwszy udowodniliśmy, że perfuzja macicy u kobiet w ciąży może być dokładnie mierzona przy użyciu opracowanej przez nas techniki PixelFlux, która obecnie umożliwia trójwymiarowe pomiary przepływu nawet w dwuwymiarowych filmach ultrasonograficznych. W Lublanie przedstawimy również koncepcję, która podsumowuje 9 różnych zespołów ucisku naczyniowego w jamie brzusznej pod kątem lordozy kręgosłupa lędźwiowego jako głównego czynnika rozwoju ucisku naczyniowego.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś używać tej metody w swoim środowisku klinicznym lub eksperymentalnym, wyślij e-mail do Chameleon-Software. Czekamy na Państwa wymagania, pomysły i projekty.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?