Pomiar przepływu krwi: metoda PixelFlux
4.9
(12)
To change the language click on the British flag first

Rola krążenia krwi w organizmie człowieka

Krążenie krwi jest ważną podstawą dla ważnych funkcji życiowych organizmu. Poprzez krążenie krwi, organy i tkanki są dostarczane między innymi z tlenem, hormonami i energią. Układ krwionośny odgrywa również ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej organizmu, ponieważ transportuje on komórki obronne na przykład do miejsca zapalenia.

Zaopatrzenie w krew organu zależy od wielu czynników. W zdrowym stanie, krążenie krwi wzrasta szczególnie wtedy, gdy organ potrzebuje więcej energii. Na przykład, krążenie krwi w mięśniach zwiększa się, gdy mięśnie pracują, ponieważ muszą być zaopatrywane w więcej tlenu. Podobnie, intensywne czynności umysłowe, na przykład, znajdują odzwierciedlenie w zwiększonym obiegu krwi w mózgu.

Ale także patologicznym zaburzeniom funkcji życiowych często towarzyszy zmienione krążenie krwi. Dlatego też zmienione krążenie krwi często wskazuje na pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu: zwiększone krążenie krwi często wskazuje na stan zapalny: Organizm próbuje przeciwdziałać zapaleniu poprzez transportowanie komórek odpornościowych na miejsce zdarzenia zapalnego w celu zwalczania przyczyny zapalenia (np. bakterii). Obniżony przepływ krwi, z drugiej strony, często występuje w przebiegu chorób przewlekłych. Przewlekłe zapalenie nerek, na przykład, powoduje stopniowe zacieranie się drobnych naczyń nerkowych – co prowadzi do pogorszenia ukrwienia nerek.

Metoda Pixelflux – jak mierzone jest krążenie krwi?

Jeśli można zmierzyć krążenie krwi, można bardzo precyzyjnie określić stan narządów i przebieg wielu chorób. Dlatego wspólnie z firmą Chameleon Software opracowałem metodę pomiaru krążenia krwi na podstawie kolorowych, dupleksowych zdjęć ultradźwiękowych. Oprogramowanie PixelFlux ocenia informacje kolorystyczne w filmach ultrasonograficznych i oblicza ilość krwi przepływającej przez naczynie w danym czasie (prędkość obszaru czasowego = objętość w czasie).

PixelFlux w porównaniu z innymi procedurami diagnostycznymi

Rozdzielczość przestrzenna i czasowa obrazów ultradźwiękowych jest wyższa niż w przypadku innych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI). W rezultacie, w pewnych okolicznościach można rozpoznać więcej szczegółów, które mogą być istotne dla diagnostyki. Istnieją jednak granice ultradźwięków, w których fale dźwiękowe uderzają w kość lub powietrze.

Badanie PixelFlux może mierzyć ostre i przewlekłe stany zapalne, w przypadku gdy inne metody oparte na badaniach krwi często nie dostarczają żadnych informacji lub gdy nie jest jasne, gdzie znajduje się ognisko choroby. Zostało to udowodnione, by wymienić tylko jeden z wielu przykładów, dla przewlekłych zapalnych chorób jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Medyczne obszary zastosowania pomiaru przepływu krwi są niezwykle zróżnicowane. Na przykład, przepływ krwi może być użyty jako użyteczne kryterium oceny niektórych nowotworów. Stan przeszczepionej nerki może być również dobrze monitorowany za pomocą pomiaru przepływu krwi – przepływ krwi w nerce zmienia się nawet przed stopniowym spadkiem przeszczepionej nerki może być wykryty w próbkach tkanek. Ze względu na centralną rolę krążenia krwi w ludzkim organizmie, można sobie wyobrazić wiele innych obszarów zastosowania.

Kolejną zaletą pomiaru przepływu krwi przy użyciu PixelFlux w porównaniu z innymi procedurami diagnostycznymi jest duży komfort badania dla pacjentów. Badanie ultrasonograficzne wykonuje się bez znieczulenia, a nawet narkozy, bez narażenia na promieniowanie, bez interwencji, bez pobierania próbki krwi, a także bez innych uciążliwych lub nieprzyjemnych preparatów.

Korzyści płynące z pomiaru przepływu krwi za pomocą PixelFlux

Dzięki pomiarowi przepływu krwi (pomiar perfuzji) za pomocą PixelFlux można wykryć, opisać i zaobserwować wiele chorób. Dlatego też diagnozę każdego pacjenta można często postawić wcześniej, pewniej i dokładniej, niż byłoby to możliwe w innym przypadku. W ten sposób skraca się czas cierpienia, często perspektywy wyleczenia są lepsze, jeśli choroba może być wykryta wcześniej.

Jednak pomiar przepływu krwi odgrywa również pewną rolę w terapii: ponieważ przy skutecznej terapii przepływ krwi normalizuje się. To również może być mierzone tak dokładnie, że żadna inna dostępna metoda nie jest w stanie zmierzyć go bezpośrednio w tkance dotkniętej chorobą. W ten sposób w pewnych sytuacjach można ściśle monitorować efekt, ale także skutki uboczne danego leku. Każdy pacjent inaczej reaguje na terapię. W metodzie PixelFlux efekt terapeutyczny może być mierzony indywidualnie – zob.
*** Przetłumacz z Tłumaczem DeepL (wersja darmowa). ***

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?