Pomiar przepływu krwi płodowej
0
(0)
To change the language click on the British flag first

Dopływ krwi do nienarodzonego dziecka jest kluczowy dla jego zdrowego rozwoju. Trójwymiarowy pomiar przepływu krwi może być użyty podczas badania ultrasonograficznego kobiety ciężarnej, aby dokładnie zmierzyć, ile krwi bogatej w tlen przepływa z łożyska do dziecka. Braki dziecka mogą być wykryte, na przykład, zanim ulegnie ono rozrostowi.
Podstawą nowego trójwymiarowego pomiaru perfuzji u płodów jest trójwymiarowe kolorowe badanie ultrasonograficzne dopplerowskie żyły pępkowej. Dzięki technologii PixelFlux, po raz pierwszy można wiarygodnie zmierzyć ilość krwi, którą dziecko otrzymuje od matki.

Procedura jest na tyle dokładna, że po raz pierwszy na świecie byliśmy w stanie wykryć i zmierzyć pulsację żyły pępkowej w łonie matki (prezentacja na Europejskim Kongresie Ultrasonograficznym 2015). Wierzymy, że znaleźliśmy nowy mechanizm regulacyjny, który poprawia przepływ krwi płodowej. Na potrzeby tego odkrycia opracowaliśmy (Thomas Scholbach (Praktyka Pediatryczna w Lipsku/Kameleon-Software), Claudia Heien (Uni Stavanger) i Torbjorn Eggebo (Uni Trondheim)
I Europejska Nagroda Ultrasonograficzna (First E-Poster Award) 2015 zdobyta w Atenach

Proszę zwrócić uwagę na nasze uwagi na wyjaśnienia medyczne na tej stronie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?