Μέτρηση της Ροής του Αίματος/Διάχυσης σε Έμβρυα
0
(0)
To change the language click on the British flag first

Η αιμάτωση του αγέννητου εμβρύου είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή ανάπτυξή του. Με την τρισδιάστατη μέτρηση της ροής του αίματος δύναται, κατά την εξέταση της εγκύου με υπερήχους, να εξακριβωθεί με ακρίβεια πόσο οξυγονοποιημένο αίμα ρέει από τον πλακούντα στο έμβρυο. Ελλείψεις στην τροφοδοσία του εμβρύου μπορούν να διαπιστωθούν έγκαιρα προτού επηρεαστεί η ομαλή του ανάπτυξη. Η βάση για την καινούργια τρισδιάστατη μέτρηση σε έμβρυα είναι το έγχρωμο τρισδιάστατο υπερηχογράφημα της ομφαλικής φλέβας. Η μέθοδος «PixelFlux» παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να μετρηθεί με  ακρίβεια η ποσότητα αίματος που παίρνει το έμβρυο από τη μητέρα.

Η μέθοδος είναι τόσο ακριβής που κατέστη δυνατό για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο να εξακριβώσουμε και να μετρήσουμε τον παλμό της ομφαλικής φλέβας στη μητέρα (Presentation at the European Ultrasound Congress 2015). Πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε ένα νέο εργαλείο ρύθμισης, που βελτιώνει με μεγάλη ακρίβεια την απεικόνιση της ροής του αίματος στο έμβρυο. Γι’ αυτή την ανακάλυψη έχουμε -Thomas Scholbach (Παιδίατρος Λειψία/Chameleon-Software), Claudia Heien (Πανεπιστήμιο Stavanger) και Torbjorn Eggebo (Πανεπιστήμιο Trondheim)- βραβευτεί με το Πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Υπερήχων (First E-Poster Award)  το 2015 στην Αθήνα (EUROSON).

Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?