Διαγνωστική του Κοιλιακού Πόνου
5
(1)
To change the language click on the British flag first

Χρόνιοι ή επαναλαμβανόμενοι κοιλιακοί πόνοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής πολλών ασθενών και συχνά παρουσιάζονται διαγνωστικές δυσκολίες στην ορθή διάγνωση της αιτίας των πόνων. Οι αιτίες μπορούν να βρίσκονται εντός αλλά και εκτός της κοιλιακής χώρας. Μέσω της διαγνωστικής με υπερήχους καθίσταται δυνατή η απεικόνιση και η μέτρηση, όχι μόνο των οργάνων αλλά και πολλών λειτουργιών τους. Με τη χρήση υπερήχων μπορούν να εντοπισθούν γρήγορα οι αιτίες των κοιλιακών πόνων και στη συνέχεια μπορούν να ληφθούν στοχευμένα μέτρα, όπως π.χ. η αλλαγή της διατροφής στην περίπτωση δυσκολίας χώνευσης της ζάχαρης κτλ. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, που είναι μια συχνή αιτία κοιλιακών πόνων σε βρέφη,  μπορεί να απεικονισθεί άμεσα. Έτσι καθίσταται δυνατή η συντηρητική θεραπεία χωρίς την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής, που ανακουφίζει το μωρό από τον πόνο και τους γονείς από την ανησυχία. Διαταραχές κατά την κατάποση, φλεγμονές του εντέρου, υπερβολικά μεγάλοι λεμφαδένες, αύξηση του μεγέθους του συκωτιού ή της σπλήνας, διαταραχές της ορθής κυκλοφορίας του αίματος και συμπίεση  αγγείων είναι συχνές αιτίες  κοιλιακών πόνων, που συχνά δεν ανακαλύπτονται κατά την πρώτη διάγνωση. Οι σελίδες που ακολουθούν σας ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση του σύγχρονου λειτουργικού έγχρωμου υπερηχογραφήματος (Doppler) και πως αυτό συμβάλει αποτελεσματικά, τόσο στη διάγνωση του κοιλιακού πόνου όσο  και πολλών άλλων ασθενειών.

Παρακαλώ όπως λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?