Δυσμορφία Αγγείων
0
(0)
To change the language click on the British flag first

Στην περίπτωση δυσμορφίας αγγείων, πρόκειται για ανωμαλίες αιμοφόρων ή λεμφικών αγγείων. Αφορά αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή ή λεμφικά αγγεία ενός οργάνου ή μίας περιοχής του σώματος.

Στένωση της Αρτηρίας των Νεφρών

Μια αρτηρία μπορεί να είναι στενή εκ γενετής και να επηρεάζεται η ροή του αίματος στο σχετικό όργανο. Τότε πρόκειται για μια στένωση αγγείου. Όταν υπάρχει π.χ. στένωση της αρτηρίας των νεφρών τότε μπορεί να προκληθεί αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η στένωση αυτή μπορεί να μειωθεί με τη διεύρυνση  του αγγείου. Γι’ αυτό η διάγνωση με υπερήχους παρέχει τη δυνατότητα να θεραπευτεί η αρτηριακή πίεση και να μη χρειάζονται πλέον αντιυπερτασικά φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η στένωση της αρτηρίας των νεφρών προκαλεί μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στο σχετικό νεφρό. Αυτός αντιδρά με την αυξημένη παραγωγή της ορμόνης «ρενίνη». Η «ρενίνη» αυξάνει την αρτηριακή πίεση για να μπορέσει να τροφοδοτεί -εν όψει της στένωσης- το σχετικό νεφρό με αρκετό αίμα. Αυτή η αυξημένη πίεση επηρεάζει αρνητικά όλα τα όργανα και προκαλεί αρτηριοσκλήρωση, ζημιές στους καρδιακούς μύες και αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στο υπερηχογράφημα πιο κάτω παρουσιάζεται η στένωση της αρτηρίας του νεφρού :

Nierenarterienstenose

 

Με τη μέθοδο «PixelFlux» μπορεί να κριθεί με απλό και ακριβή τρόπο πόσο αίμα φθάνει ακόμα στο νεφρό. Έτσι συμπληρώνει καθαρά μορφολογικές μεθόδους, όπως την αγγειογραφία, την αξονική τομογραφία (CT) ή τη μαγνητική τομογραφία (MRT).  Μετά από τη διεύρυνση της αρτηρίας (αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή τοποθέτηση «stent») είναι δυνατό να μετρηθεί με ακρίβεια η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

 

 

Αρτηριοφλεβική Δυσπλασία

 

Βραχυκυκλώματα μεταξύ αρτηριών και φλεβών, οι λεγόμενες αγγειοδυσπλασίες, μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος και στην ανάπτυξη του οργάνου. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με το κλείσιμο αυτής της δυσπλασίας.

Η γραφική παράσταση κάτω δείχνει ότι η ροή αίματος στα αγγεία του λαιμού σε ασθενή, που πάσχει από εμβοές/βούισμα αυτιών είναι εντελώς διαφορετική στις δυο πλευρές. Η ταχύτητα ροής στη δεξιά πλευρά θεωρείται με 48 cm/s φυσιολογική ενώ αυτή στην αριστερή πλευρά είναι κατά πολύ αυξημένη.

AV Fistel Hals

Το βούισμα προκλήθηκε σε αυτήν την περίπτωση από ένα συρίγγιο των αγγείων του λαιμού. Μετά το κλείσιμο/θεραπεία του συριγγίου εξαφανίστηκε το πρόβλημα και η ροή αίματος επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα.

 

Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?