Υπερηχογράφημα αντί Ακτινογραφίας
0
(0)
To change the language click on the British flag first

Οι εξετάσεις με υπερήχους αντικαθίστανται και συμπληρώνουν συστήματα απεικόνισης με ακτίνες, ακόμα και σε τομείς που θεωρούνται  ότι ανήκουν στην ακτινογραφία. Ένα παράδειγμα είναι το υπερηχογράφημα των πνευμόνων.

Ιδιαίτερα στα παιδιά, συχνά δεν είναι απαραίτητη απεικόνιση  των πνευμόνων μέσω ακτίνων, όταν πρόκειται για τα εξής θέματα:

  1. Πνευμονία
  2. Δυσκολίες αναπνοής, π.χ. άσθμα ή πνευμονικό οίδημα
  3. Καρδιακή ανεπάρκεια (αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια)

είναι το υπερηχογράφημα κατά τη διάγνωση των ακόλουθων πνευμονικών ασθενειών:

  1. Πλευρίτιδα
  2. Πνευμοθώρακας
  3. Υπερζωκοτική συλλογή υγρού

Η αρθρίτιδα, δηλαδή η φλεγμονή των αρθρώσεων, μπορεί να διαγνωστεί με υπερήχους χωρίς πόνο και γρήγορα σε εξωτερικό ιατρείο. Ακόμα και ο βαθμός φλεγμονής της άρθρωσης μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια.

Επίσης είναι δυνατή η  εύκολη και η έγκυρη διάγνωση πολλών οστεοπαθήσεων.

Δερματικές αλλαγές (πρήξιμο, κοκκίνισμα, πόνοι και μικροί όγκοι κάτω από το δέρμα) απεικονίζονται καλύτερα με υπερήχους παρά με άλλες μεθόδους.

Στην περίπτωση μυϊκού πόνου, αδυναμίας και δυσκινησίας οι υπέρηχοι αποτελούν την πρώτη επιλογή για  διευκρίνιση κατά πόσο πρόκειται για φλεγμονή, θλάση των μυών, τενοντίτιδα, αλλοιώσεις μετά από κράμπες καθώς και γεννητικές ή νευρογεννητικές μυϊκές παθήσεις.

Αναμφισβήτητη, ακόμα και σε σύγκριση με το MRT, είναι η ακρίβεια στη λεπτομέρεια στην απεικόνιση περιφερειακών νεύρων.

Στην περίπτωση πρηξίματος και πόνου των όρχεων δεν πρέπει να παραλείπεται  η διαγνωστική με υπερήχους, διότι είναι πιό λεπτομερής στην απεικόνιση από κάθε άλλο διαγνωστικό μέσo. Οι αιτίες πρηξίματος των όρχεων είναι πολλαπλές: π.χ. όγκος των όρχεων, φλεγμονή των όρχεων, επιδιδυμίτιδα, συστροφή των όρχεων ή συστροφή της υδατίδας κύστης του όρχεως (Morgagni), κήλη, οίδημα, κιρσοκήλη

Παρακαλώ όπως λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?