Η Διαγνωστική με Υπερήχους

Τα Συστήματα Υπερηχογραφίας απεικονίζουν όργανα, ιστούς και αγγεία του ανθρώπινου σώματος. Όμως το ερώτημα που προκύπτει είναι πως δημιουργούνται αυτές οι εικόνες;

Ο εκπομπός εκπέμπει ηχητικά κύματα. Η συχνότητα του παραγόμενου ήχου είναι τόσο ψηλή που δεν γίνεται αντιληπτή από το άνθρωπο αυτί (ονομάζεται υπερήχος λόγω της υψηλής συχνότητας του παραγόμενου ήχου). Κάθε ιστός του ανθρωπίνου σώματος, λόγω της διαφορετικής του σύνθεσης, αντανακλά με διαφορετικό τρόπο τα εν λόγω κύματα. Η αντανάκλαση αυτή γίνεται αντιληπτή από τον εκπομπό. Ο εκπομπός δεν εκπέμπει μόνο κύματα αλλά «ακούει» και τα κύματα που αντανακλώνται. Από τις διαφοροποιήσεις των κυμάτων υπολογίζεται λοιπόν η εικόνα. Η ονομασία Υπερηχογράφημα,  που στην ουσία σημαίνει απεικόνιση του ήχου, αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η απεικόνιση αυτή καθίσταται δυνατή, δηλαδή ο υπολογισμός μιας εικόνας από ηχητικές πληροφορίες. Η ηχομέτρηση βασίζεται στην ίδια αρχή, όπως τα συστήματα υπερηχογραφίας στην ιατρική, δηλ. στην επεξεργασία των ηχητικών κυμάτων που αντανακλώνται. Σημειώνεται ότι την ίδια μέθοδο  χρησιμοποιούν και οι νυχτερίδες για τον προσανατολισμό τους.