Συμπίεση της Κοιλιακής Αρτηρίας/ Σύνδρομο Dunbar/MALS/ Σύνδρομο Ligamentum Αrcuatum
3.6
(90)
To change the language click on the British flag first

 

Αυτό το σύνδρομο συμπίεσης αγγείων είναι το δεύτερο σε συχνότητα μετά από το Σύνδρομο Καρυοθραύστη. Μέχρι σήμερα έχω διαγνώσει και θεραπεύσει πέραν των 1000 ασθενών με αυτό το σύνδρομο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της συμπίεσης της κοιλιακής αρτηρίας (που διακλαδώνεται σε τρεις κατευθύνσεις και για το λόγο αυτό καλείται και αλήρειος τρίποδας) και του κοιλιακού γάγγλιου (του κοιλιακού πλέγματος) είναι κοιλιακοί πόνοι, καρδιακοί πόνοι (πόνοι στην καρδιακή χώρα), πόνοι στον θώρακα, δυσκολίες αναπνοής, ναυτία, ζαλάδες, μαύρισμα μπροστά στα μάτια, τάσεις για κατάρρευση, κοιλιακοί πόνοι και διάρροια μετά το φαγητό καθώς και μειωμένη αντοχή στην άθληση ή στη σωματική δραστηριότητα.

Η εικόνα της ασθένειας/νόσου, που αναφέρεται και ως Σύνδρομο Dunbar/MALS (Median Arcuate Ligament Syndrom),  Σύνδρομο Ligamentum Αrcuatum, Σύνδρομο Συμπίεσης Κοιλιακού Πλέγματος (ίσως η καλύτερη ονομασία), Celiac Artery Compression Syndrome ή Celiac Trunk Compression Syndrome, δύσκολα ανιχνεύεται με παραδοσιακούς μεθόδους και μένει χωρίς διάγνωση για πολύ καιρό. Λόγω των πολλών και διαφορετικών συμπτωμάτων, οι ασθενείς ζητούν βοήθεια από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων χωρίς ωστόσο να εξακριβώνονται τα αίτια των συμπτωμάτων τους. Τελικά παραπέμπονται σε Ψυχολόγους ή Ψυχίατρους, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί και την πλέον ικανοποιητική λύση. Με τη βοήθεια του έγχρωμου υπερηχογραφήματος (Doppler), μπορεί να βρεθεί η ακριβής αιτία και να αρχίσει η θεραπεία, δηλαδή η λαπαροσκοπική επεμβατική αποσυμπίεση του γαγγλίου, η οποία  φέρνει συνήθως την άμεση και μόνιμη απαλλαγή από το πρόβλημα.

Τα συμπτώματα του συνδρόμου συμπίεσης της κοιλιακής αρτηρίας προκαλούνται, διότι κατά την αναπνοή το διάφραγμα συμπιέζει/συνθλίβει κυριολεκτικά το νευρικό πλέγμα που βρίσκεται στην κοιλιακή αρτηρία και το εκτοπίζει μαζί με το αγγείο.

Ασθενείς έχουν δημιουργήσει σχετική ιστοσελίδα με πληροφορίες και φόρουμ συζητήσεων.

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται αριστερά, πώς η κοιλιακή αρτηρία κατά τη βαθιά εισπνοή είναι ελεύθερη και τεντωμένη. Στη δεξιά εικόνα φαίνεται συγκριτικά η μετατόπιση του «Truncus», η συμπίεσή του και η αυξημένη ροή κατά την εκπνοή που παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα.

Truncus-Coeliacus-Kompression

Η αυξημένη  ροή στα διάφορα στάδια της αναπνοής παρουσιάζεται στο βίντεο πιο κάτω.

Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

 

IMPRESSUM

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?