Επικοινωνία / Ραντεβού 


Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να τηλεφωνείτε κατά τις ώρες εργασίας στο Ιατρείο μας.

Σημειώνεται ότι σε μερικές περιπτώσεις, λόγω της πυκνότητας των τηλεφωνικών κλήσεων, είναι ευκολότερη η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλείστε όπως σημειώσετε το όνομα του ασθενούς, το λόγο για την ιατρική επίσκεψη και τις ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να προσέλθετε στο Ιατρείο. Στη συνέχεια και σε σύντομο χρόνο θα λάβετε απάντηση για ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την ανταλλαγή ιατρικών αποτελεσμάτων/ευρημάτων χρειάζεται η γραπτή σας συγκατάθεση.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με  ιατρικά θέματα, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

Διεύθυνση :

Praxis Prof. Dr. Thomas Scholbach
Rödelstraße 24
D – 04229 Leipzig

Rödelstr. 24

Τηλέφωνο: ++49 341 688 02 19  / E-Mail