Συμπίεση Αγγείων
4.6
(21)
To change the language click on the British flag first

Ακόμα ένα παράδειγμα για την αποτελεσματική διαγνωστική και θεραπεία με τη βοήθεια της μέτρησης της ροής αίματος, είναι τα πολλαπλά συμπτώματα στην περίπτωση συμπίεσης αγγείων στην κοιλιακή χώρα (Κατέβασμα γραφικής σύνοψης για ασθενείς). Συνήθως υπάρχει μια απλή αιτία για τους κοιλιακούς πόνους, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται ξαφνικά ή εάν υπάρχουν καθαρές ενδείξεις συσχετισμού με άλλα συμπτώματα (π.χ. διάρροια, εμετό, πυρετό κλπ). Όταν οι πόνοι συνεχίζουν να υφίστανται  για μεγαλύτερο διάστημα, δηλ. εβδομάδες ή μήνες, χρειάζονται συχνά περαιτέρω εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα αίτια. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να βρεθεί η αιτία και τότε πρέπει να παρθούν περαιτέρω στοιχεία για να αποκλειστούν άλλες κύριες ή δευτερεύουσες αιτίες,  όπως είναι πχ οι ψυχικές αιτίες ή οι συνθήκες διαβίωσης.

Λιγότερο γνωστό είναι όμως ότι κάποιοι ασθενείς πάσχουν από τις συνέπειες της συμπίεσης αγγείων ή από αγγεία στην κοιλιακή χώρα, τα λεγόμενα Σύνδρομα Συμπίεσης Αγγείων. Τα αγγεία συμπιέζονται από άλλα αγγεία ή όργανα και η κανονική ροή αίματος μειώνεται. Αυτή η συμπίεση μπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήματα. Επειδή αυτά τα προβλήματα παρουσιάζουν, εκτός από τους πόνους, και άλλα συμπτώματα, που εκ πρώτης όψεως δεν συσχετίζονται (πχ ναυτία, ζαλάδες, δυσκολίες στην αναπνοή -κυρίως στην εισπνοή-, ανορεξία, γρήγορος κορεσμός, κυκλοφοριακά προβλήματα και απομονωμένα επεισόδια διάρροιας), πολλές φορές περνούν χρόνια μέχρι να γίνει σωστή διάγνωση.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Συνέδριο Υπερηχογράφων το 2017 παρουσιάσαμε για πρώτη φορά τη νέα μας ιδέα του συνδρόμου συμφόρησης μεσογειακής γραμμής.

Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?