Τηλεϊατρική

Για ασθενείς άλλων χωρών προσφέρεται και Τηλεϊατρική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Email.