Τηλεϊατρική
5
(1)

To translate this page, switch it by clicking the British flag in the headline and choose your language below:

Προσφέρουμε τηλεϊατρικές συμβουλές και θεραπεία σε ασθενείς στη Γερμανία και στο εξωτερικό.

Παρακαλώ διατυπώστε το αίτημά σας εδώ:

Telemedical counselling and treatment

If the translation into your language is incorrect, please send me the paragraph and a better translation for it - I'll improve it according to your needs. Moreover, write me, where I should explain more details.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?