Τηλεϊατρική
4.5
(15)
To change the language click on the British flag first

Προσφέρουμε τηλεϊατρικές συμβουλές και θεραπεία σε ασθενείς στη Γερμανία και στο εξωτερικό.

Παρακαλώ διατυπώστε το αίτημά σας εδώ:

Leave this field blank

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?