Σύνδρομο Wilkie / Σύνδρομο της Άνω Μεσεντερίου Αρτηρίας (Arteria Mesenterica Superior)
3.8
(49)
To change the language click on the British flag first

 

Anatomie AMS

Μεταξύ της αορτής και της εκ της αορτής εκφυόμενης άνω μεσεντερίου αρτηρίας (Arteria mesenterica superior), περνάει η αριστερή νεφρική φλέβα προς τα δεξιά (βλ. Σύνδρομο του Καρυοθραύστη) και το δωδεκαδάκτυλο (Duodenum) προς τα αριστερά. Όταν αυτή η γωνιά είναι πολύ στενή, τότε το δωδεκαδάκτυλο μπορεί να συμπιεστεί από τις δυο αρτηρίες σε τέτοιο βαθμό, που η τροφή μόλις εξέρχεται του στομαχιού να σταματά λόγω αγγειακής στένωσης και μπορεί να μεταφέρεται παρακάτω μόνο υπό πόνους, με απότομες κινήσεις ή με συγκεκριμένη στάση του σώματος.

Οι ασθενείς νιώθουν, περίπου 15 λεπτά μετά την κατάποση, δυνατούς πόνους στην πάνω κοιλιακή χώρα. Αυτό τους ωθεί συνήθως στην κατάποση χυλών ή μικρών μερίδων. Η δεξιά πάνω κοιλιακή χώρα διογκώνεται κάτω από το θωρακικό τόξο και ως εκ τούτου προκαλούνται αυξημένοι πόνοι, ρέψιμο και ίσως και εμετός. Πολλές φορές απαλύνεται ο πόνος με την τοποθέτηση του ασθενή στην αριστερή πλευρά. Στην περίπτωση μεγάλης συμπίεσης, αναπτύσσεται λόγω μεγάλου πόνου μια τέτοια αποστροφή προς το φαγητό που οδηγά τους ασθενείς σε απώλεια βάρους.

Σε κάποιες περιπτώσεις η συμπίεση οφείλεται σε αδυναμία των εντερικών μυών και σε άλλες περιπτώσεις τα συμπτώματα προκαλούνται μόνο από τη στένωση της γωνίας μεταξύ της αορτής και της εντερικής αρτηρίας.

Οι ασθενείς βρίσκουν βοήθεια/στήριξη σε ομάδες αλληλοστήριξης .

Η διάγνωση γίνεται στο Ιατρείο μας με την εξέταση του λειτουργικού έγχρωμου υπερηχογραφήματος (Doppler), στα πλαίσια της οποίας εξετάζεται η δική σας προσωπική  περίπτωση. Η εξέταση  γίνεται  με άδειο στομάχι, κατά και μετά την πόση καθώς και σε διάφορες σωματικές στάσεις με σκοπό  τη λεπτομερή παρακολούθηση της μεταφοράς της τροφής. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση με τα συμπτώματά σας. Έτσι γίνεται η διάγνωση με μία μόνο εξέταση, χωρίς επέμβαση και χωρίς την ανάγκη λήψης ακτινογραφιών.

Το Σύνδρομο Wilkie συχνά συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα συμπίεσης αγγείων, τα οποία μπορούν να διαγνωστούν επίσης με την ίδια λεπτομερή εξέταση. Αυτό είναι καθοριστικό διότι τα συμπτώματα όλων των συνδρόμων συμπίεσης αγγείων αλληλεπικαλύπτονται και μόνο μετά από την ποσοτική εξέταση της έγχυσης στα σχετικά αγγεία μπορεί να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα σταδιακής θεραπείας.

Στο ακόλουθο βίντεο παρουσιάζεται η μερική φράξη του δωδεκαδάκτυλου σε ασθενή με άδειο στομάχι και συνεπώς άδειο δωδεκαδάκτυλο:

 Στο ακόλουθο βίντεο υπερηχογραφήματος φαίνεται η συσσώρευση της τροφής στο δωδεκαδάκτυλο μετά από την κατάποση:

 Το τελευταίο βίντεο λοιπόν παρουσιάζει τις δυσκολίες εκκένωσης του δωδεκαδάκτυλου :

Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

 

IMPRESSUM

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?