Λειτουργική Διαγνωστική με Υπερήχους
5
(1)
To change the language click on the British flag first

Κατά τη γνώμη μου η λεπτομερής ενημέρωση του ασθενή αποτελεί τη στέρεη βάση για μια καλή σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή. Η άμεση εμπλοκή σας, τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία της ασθένειάς σας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής μου καθημερινότητας. Μου είναι σημαντικό να σας επεξηγήσω την κλινική εικόνα που έχω για την υγεία σας ή την υγεία του παιδιού σας, διότι η επαγγελματική μου εμπειρία, μου δίδαξε ότι η κατανόηση των αιτίων μιας πάθησης μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική για τον ασθενή.

Εντός αυτών των πλαισίων εντάσσονται και οι επεξηγήσεις διάφορων ασθενειών που έχω αναρτήσει εδώ στην ιστοσελίδα μου. Αφορούν αποκλειστικά ιατρικά θέματα και ασθένειες για τα οποία έχω ασχοληθεί σε διαγνωστικό και ερευνητικό επίπεδο με ανάλογες δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.

Παρακαλώ όπως έχετε πάντα υπόψη σας, όταν διαβάζετε τα κείμενα που ακολουθούν, ότι είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από ένα ευρύτερο κοινό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα κείμενα αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντικαταστήσουν το διάλογο μεταξύ ιατρού με την/τον ασθενή. Εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε προβλήματα υγείας, τότε μόνο ένας ιατρός μπορεί, μέσα από ένα διάλογο, να κρίνει ποια διαγνωστικά και θεραπευτικά βήματα είναι τα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?