Προσόντα και Πείρα
3
(8)
To change the language click on the British flag first

Ακαδημαϊκά Προσόντα

 • Ειδικός Παιδίατρος
 • Διατριβή (Promotion) με τίτλο  «Απόδειξη της ύπαρξης μεσολαβητών ανοσοποιητικών/ιμμουνολογικών αντιδράσεων των κυττάρων με τη βοήθεια ενός βελτιστοποιημένου τεστ TNB, που αξιολογήθηκε σπεκτροφωτομετρικά.»
 • Δεύτερη διατριβή (Habilitation) με τίτλο «Εξετάσεις των νεφρών υγειών παιδειών και παιδιών με το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο με το υπερηχογράφημα (Doppler)».
 • Καθηγητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Δρέσδης
 • «Venia legendi»  του Πανεπιστημίου της Λειψίας
 • Διευθυντής διεθνών μελετών/ερευνών
 • Πέραν των 100 διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων και άρθρων βιβλίων
 • Παρουσίαση/Εισαγωγή  της μεθόδου «PixelFlux» και συνεπώς της πρώτης μέτρησης της ιστολογικής διάχυσης με υπερήχους σε παγκόσμιο επίπεδο

Πιστοποιητικά

Εκπαιδευτής της  Γερμανικής Εταιρείας Υπερήχων στην Ιατρική DEGUM, Επίπεδο ΙΙΙ (υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε υπερηχογράφους σε συνδυασμό με επιστημονική  έρευνα στον τομέα αυτό)

 

Διαλέξεις

Διαλέξεις και Παρουσιάσεις

 

 • Διεθνή Συμπόσια για Υπερήχους και Υπερήχους στην Μαιευτική
 • Ευρωπαϊκά Νεφρολογικά Συμπόσια
 • Γερμανικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συμπόσια για Υπερήχους
 • Παιδιατρικά συμπόσια
 • Διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης στο εξωτερικό (σε Κίνα, Καναδά, Ελβετία , Βέλγιο, Νορβηγία, Ταιβάν)

Βραβεία

 • Βραβείο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερήχων στην Ιατρική 2015 (EFSUMB)
 • Βραβεία της Γερμανικής Εταιρείας Υπερήχων στην Ιατρική (DEGUM)
 • Βραβείο «Arthur-Schlossmann» καθώς και βραβεία για «Πόστερ» της Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Εταιρείας  της Σαξονίας/Θουριγγίας

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?