Ιός «Borna Virus»
3.4
(38)
To change the language click on the British flag first

O ιός «Borna Virus»  προκαλεί σε πολλά θηλαστικά (άλογα, γάτους κλπ), σε πουλιά και στον άνθρωπο ποικίλα συμπτώματα. Με την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων από την κυρία  «PD Dr. Liv Bode» στο Ινστιτούτο «Robert Koch» πετύχαμε με αιματολογικές εξετάσεις σε παιδιά και ενηλίκους να έχουμε μια καλύτερη γενική εικόνα για τη συχνότητα του «Borna Virus»  και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα για κάθε ηλικία. Στα παιδιά παρατηρήθηκαν προβλήματα κατάποσης και σε μεγαλύτερη ηλικία προβλήματα βαδίσματος και συγκέντρωσης, ενώ οι ενήλικες αναφέρουν συχνά ψυχικά προβλήματα, κυρίως κατάθλιψη.

Ο ιός «Borna Virus» μολύνει συχνά για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία και στη συνέχεια καταστέλλεται από το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν δεν εκδηλώνουν συμπτώματα. Ο ιός «Borna Virus» παραμένει όμως στα νευρικά κύτταρα και μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Τότε μπορεί να ανιχνευθεί ο πολλαπλασιασμός του ιού με σύγχρονους μεθόδους. Εάν ο πολλαπλασιασμός του ιού δεν καταστέλλεται από το ανοσοποιητικό σύστημα, τότε μπορεί να παρουσιάζονται τα προαναφερόμενα συμπτώματα, όταν παίρνει χρόνια μορφή. Στην περίπτωση που αποκλείστηκαν άλλες παθήσεις και όταν η/ο ασθενής υποφέρει σε μεγάλο βαθμό, τότε μπορεί να ενδείκνυται μια θεραπεία που να σταματά τον πολλαπλασιασμό του ιού, όταν ο ιός παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα.

Εντοπισμός του ιού «Borna Virus»

 Ο ιππόκαμπος στον ανθρώπινο εγκέφαλο ονομάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητας του με ένα ιππόκαμπο. Η αμυγδαλή του εγκεφάλου είναι το κέντρο συναισθημάτων και κίνητρων.

Hippocampus

Πηγή εικόνας:   modifiziert nach Prof. Seress in http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Στην εικόνα πιο κάτω φαίνεται η θέση του ιππόκαμπου και της αμυγδαλής στον εγκέφαλο. Εκεί εκδηλώνεται συχνά η ασθένεια του ιού «Borna Virus»  :

Hippocampus

Πηγή εικόνας: http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Στην παρεγκεφαλίδα (κόκκινη), που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των κινήσεων και την ισορροπία του σώματος, μπορεί επίσης να βρεθεί ο ιός «Borna Virus»  :

Cerebellum_animation_small

Πηγή εικόνας: http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum

Περισσότερες πληροφορίες  για κατέβασμα :

♣    Borna disease virus infection a human mental-health risk

(Μελέτη των πιο γνωστών Γερμανών Ερευνητών στον τομέα του ιού «Borna Virus»   με ψυχικές ασθένειες στον άνθρωπο )

♣   Borna virus infection in children

(Δική μου έρευνα για τη συχνότητα του ιού «Borna Virus» στην παιδική ηλικία)

Επιπρόσθετες πληροφορίες :

♣    Borna disease virus (BDV) infection in psychiatric patients and healthy controls in Iran (2014)

♣    Human but Not Laboratory Borna Disease Virus Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis in Human Oligodendrocytes In Vitro (2013)

♣    Borna disease virus-induced neuronal degeneration dependent on host genetic background and prevented by soluble factors (2013)

♣    TNF-Overexpression in Borna Disease Virus-Infected Mouse Brains Triggers Inflammatory Reaction and Epileptic Seizures (2012)

♣    Borna disease virus infects human neural progenitor cells and impairs neurogenesis (2012)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?