Το Λορδωγενές Σύνδρομο Μέσης Γραμμής
4.1
(35)
To change the language click on the British flag first

Στα πλαίσια του «European Ultrasound Congress EUROSON Ljubljana, 22 nd  –September 2017» έχω εισαγάγει το Λορδωγενές Σύνδρομο Μέσης Γραμμής σε συσχετισμό με τα Σύνδρομα Συμπίεσης Αγγείων, που επεξηγούνται στις επόμενες σελίδες, καθώς και τη συμπίεση των μηριαίων φλεβών, της κάτω κοίλης φλέβας και των οσφυϊκών αρτηριών. Θέλω με τον τρόπο αυτό να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για διαφορετικές ασθένειες αλλά για διαφορετικές όψεις της ίδιας παθολογίας, την οποία ονόμασα έτσι (Λορδωγενές Σύνδρομο Μέσης Γραμμής Λόρδωσης) λόγω της λόρδωσης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, που θεωρείται η κύρια αιτία του.

Εδώ θα παρουσιάζω εν συντομία τις απόψεις μου για το νέο αυτό Σύνδρομο.

Τα Σύνδρομα Συμπίεσης Αγγείων της κοιλιακής χώρας θεωρούνται σπάνιες ασθένειες.  Η δική μου εμπειρία όμως δείχνει ότι πρόκειται για κλινικές εικόνες που συναντιόνται πολύ συχνά. Οι λόγοι που δεν ανακαλύπτονται συνήθως είναι κυρίως η ασάφεια σχετικά με τους μηχανισμούς γένεσής τους και το γεγονός ότι τα ποικίλα συμπτώματά τους συχνά δεν διευκολύνουν το συσχετισμό των κλινικών εικόνων μεταξύ τους.

 

Το πρώτο φανερό κοινό σημείο όλων των Συνδρόμων  Συμπίεσης Αγγείων της κοιλιακής χώρας είναι ότι αφορά κυρίως γυναίκες και κορίτσια. Πέραν του 90% των περιπτώσεων παρουσιάζονται  σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι  σπάνια παρουσιάζονται συμπτώματα πριν την εφηβεία.

Θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ μια περιεκτική εικόνα όλων των Συνδρόμων Συμπίεσης Αγγείων της κοιλιακής χώρας. Πιστεύω ότι  οι παθήσεις αυτές προκαλούνται ως επακόλουθο της χαρακτηριστικής ανατομίας της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης.  Το όρθιο βάδισμα του ανθρώπου προκαλεί την κατακόρυφη  ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, πράγμα το οποίο δεν παρουσιάζεται σε κανένα άλλο ζώο, ούτε καν στα δίποδα. Με την έναρξη του όρθιου βαδίσματος μετά από το πρώτο έτος ζωής, η βαρύτητα ασκεί πίεση στη σπονδυλική στήλη,  η οποία παίρνει σχήμα διπλού S. Αυτός ο μετασχηματισμός προκαλεί την προεξοχή της  οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, τη λεγόμενη λόρδωση.

Η λόρδωση παρουσιάζεται πολύ πιο έντονα σε νεαρές γυναίκες και κορίτσια μετά την εφηβεία παρά σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Τα Σύνδρομα Συμπίεσης Αγγείων μπορούν,  λόγω της αυξημένης παρουσίας σε νεαρές γυναίκες, να ενταχθούν στον ευρύτερο τομέα της Γυναικολογίας. Είναι όμως καθοριστικό να κοιτάξουμε ευρύτερα και πέραν των ορίων των ειδικοτήτων για να γίνεται αντιληπτή η πηγή των πολλαπλών συμπτωμάτων και να αντιμετωπιστούν με τη σωστή θεραπεία.

Η θεωρία μου λοιπόν είναι η ακόλουθη:

Η λόρδωση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη/εξέλιξη όλων των Συνδρόμων Συμπίεσης Αγγείων στην κοιλιακή χώρα.

Η λορδωτική προεξοχή της αορτής, που βρίσκεται πάνω στη σπονδυλική στήλη, μειώνει  σημαντικά τη γωνία μεταξύ της αορτής και της άνω εντερικής αρτηρίας και προκαλεί :

  1. Το Σύνδρομο του Καρυοθραύστη
  2. Το Σύνδρομο «Arteria Μesenterica Superior» (γνωστό και ως Σύνδρομο «Wilkie» ή Σύνδρομο «SMA»)

 

Τα δυο σημεία, που ενώνουν το διάφραγμα με τη σπονδυλική στήλη (τα λεγόμενα σκέλη του διαφράγματος), λόγω της λόρδωσης τραβιούνται έντονα προς τη σπονδυλική στήλη.

Αυτό προκαλεί τις ακόλουθές κλινικές εικόνες:

  1. Το Σύνδρομο Συμπίεσης του «Truncus coeliacus» και του «Ganglion coeliacum»(επίσης γνωστά ως Σύνδρομο «Ligamentum arcuatum» ή Σύνδρομο «Dunbar»)
  2. Το Σύνδρομο Συμπίεσης των Οσφυϊκών Αρτηριών

Το τέντωμα της κοινής πυελικής αρτηρίας πάνω από το ιερό οστού καθώς και το τέντωμα της κάτω κοίλης φλέβας πάνω από την κορυφή της λόρδωσης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης προκαλούν αυτές τις κλινικές εικόνες :

 

  1. Το Σύνδρομο «MayThurner» και
  2. Τη συμπίεση της κάτω κοίλης φλέβας

Το φλεβικό αίμα του αριστερού νεφρού, που αντιμετωπίζει κυκλοφοριακά εμπόδια, μεταφέρεται από τα λεγόμενα όργανα μέσης γραμμής, από την ίδια την σπονδυλική στήλη και ακόλουθα τα όργανα της λεκάνης, δηλαδή τη μήτρα, τη δεξιά ωοθήκη, το ορθό έντερο, τον κόλπο, την ουροδόχο κύστη.

Η κλινική εικόνα που δημιουργείται είναι :

  1. Το Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης

Στην περίπτωση επίσης που προκύπτει συμφόρηση αίματος στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή στο φλεβικό πλέγμα του νωτιαίου μυελού, τότε πρόκειται για :

  1. Το Σύνδρομο Μέσης Γραμμής

Περαιτέρω παρατηρείται, κυρίως σε εξαιρετικά λεπτές γυναίκες, ότι το υπερτέντωμα των αρθρώσεων ισχίου  κατά την ορθοστασία και σε ανάσκελη θέση με τεντωμένα πόδια προκαλεί :

  1. Tη συμπίεση των μηριαίων φλεβών

μεταξύ της άνω άκρης του ηβικού οστού και του βουβωνικού συνδέσμου.

Important practical consequences

1.Abdominal vascular compression syndromes are not separate diseases but parts of a spectrum of one entity – the lordogenetic midline congestion syndrome and thus often occur together

2.The picturesque symptomatology* is not a psychologic dramatization by the patient but the consequence of venous congestion of many organs – from toe to brain

3.The diagnostic needs to rule in and out every single sub-syndrome

4.to establish a treatment plan that tackles the most relevant sub-syndromes orderly

5.The patient needs a doctor who is informed about the interplay of all sub-syndromes

The patient needs no psychiatrist but a surgeon to treat him successfully

 

*Picturesque symptomatology of the lordogenetic midline congestion syndrome (responsible sub-syndrome numbered as in the illustration)

 

1 –  Nutcracker syndrome:

Left flank pain, midabdominal pain, both aggravated by exercise and psychological stress – due to increased cardiac output, hematuria, proteinuria

2- Superior mesentric artery syndrome:

Vomiting, fullness after small meals, weight loss, severe postprandial pain, anxiety to ingest food, intolerance of solid food, sensation of bulging in the right upper abdomen

3- Celiac trunk and celiac ganglion compression syndrome:

Nausea, dizziness, vertigo, epigastric and thoracic pain, fainting, postural tachycardia, weight loss, flush, sweating, rapid blood pressure changes

4 – Lumbar artery compression:

Recurrent episodes 30 min – 2 hours of transient paraplegia and severe pain in the lower limbs after complete extension of the legs

5 – May-Thurner-syndrome:

Tension in the left leg, pain and swelling, thrombosis of the left leg and deep left pelvic veins – later similar symptoms in the right leg, genital and thigh varicoses

6 – Compression of the inferior vena cava:

Pelvic pain and leg swelling, other symptoms: see 7

7- Pelvic congestion syndrome:

Pelvic pain, rectal bleeding, menorrhagia, premenstrual pain syndrome, dyspareunia, constipation, dysuria, pollakisuria,

8- Midline congestion syndrome:

Headaches, migraine, morning congestion of the nasal mucosa – disappearing after 30 min in an upright position, back pain, sciatica, lumbago, throbbing pain in the back,

9- Compression of the femoral veins:

Pain in the legs, leg tension, restless legs, leg swelling, varicose veins in the legs and /or genitals, salient veins in the legs, genital pain, pain in the perineum and in the buttocks while sitting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?