Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης (Συμφόρηση των Οργάνων της Λεκάνης)

Το Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης προκαλείται λόγω συμφόρησης του φλεβικού αίματος στην λεκάνη (πύελο) και κυρίως στη μικρή λεκάνη (ελάσσων πύελος). Αυτό μπορεί να συμβεί με δυο τρόπους :

  1. Στην πιο απλή περίπτωση οι φλέβες, που μεταφέρουν το αίμα από την λεκάνη στην κάτω κοίλη φλέβα (Vene cava inferior), γίνονται πολύ στενές και είτε συμπιέζονται ή είναι κλειστές.
  2. Επιπρόσθετα μπορεί το αίμα από την αριστερή νεφρική φλέβα να μεταφέρεται μέσω παρακαμπτήριου κύκλου στα όργανα της λεκάνης (βλ. Σύνδρομο του Καρυοθραύστη) και στη συνέχεια να συμβάλει στην καταπόνηση/υπερφόρτωση  των φλεβών της λεκάνης.

 

Συχνά συνυπάρχουν και οι δυο πιθανότητες και προκαλούν ιδιαίτερα έντονα συμπτώματα.

Παρουσιάζονται τα ακόλουθα συμπτώματα:

  1. Πόνοι στην κάτω κοιλιακή χώρα (συχνά αριστερά)
  2. Έντονοι πόνοι κατά την εμμηνόρροια
  3. Πόνοι στα γεννητικά όργανα
  4. Πόνοι κατά την αφόδευση
  5. Έπειξη για ούρηση και πόνοι κατά την ούρηση
  6. Συμφόρηση του αίματος στην περιοχή των γεννητικών οργάνων (κυρίως σε γυναίκες με πολλούς τοκετούς)
  7. Κιρσοί στη βουβωνική χώρα και στα εξωτερικά γεννητικά όργανα.

 

Επειδή η εκροή από τις αριστερές φλέβες εμποδίζεται, ιδιαίτερα λόγω της λόρδωσης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, και επειδή το ιερό οστού εξέχει, προκαλούνται συχνά πόνοι στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα ή στο αριστερό όρχι.. Όγκοι αίματος, που μεταφέρονται από τη οσφυϊκή φλέβα και τη φλέβα των ωοθηκών, προσπαθούν να φθάσουν από την αριστερή νεφρική φλέβα στη λεκάνη στην κοίλη φλέβα, που βρίσκεται δεξιά κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Για να φθάσουν εκεί παρουσιάζεται συχνά το εξής φαινόμενο: Το αίμα αλλάζει κατεύθυνση, από τα όργανα της λεκάνης στην αριστερή βαθιά πυελική φλέβα από όπου ρέει στην αριστερή μεγάλη πυελική φλέβα (Vena iliaca  communis sinistra) και στη συνέχεια περνώντας από το ακρωτήριο του μαιευτήρα (Promontorium) κατευθύνεται στην κάτω κοίλη φλέβα. Το ακρωτήριο είναι η προεξοχή, που δημιουργείται από τη σύνδεση του ιερού οστού με την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και είναι  ιδιαίτερα εμφανής σε γυναίκες. Το αίμα από την αριστερή πύελο και το αριστερό πόδι πρέπει, ναι μεν να περάσει αυτή την προεξοχή, αλλά συμπιέζεται και από τις αρτηρίες που βρίσκονται πάνω στις φλέβες, κυρίως από τη δεξιά πυελική αρτηρία προς τις οστικές μάζες.  Αυτή η κατάσταση ονομάζεται σύμφωνα με τους Ελβετούς Ιατρούς που την περιέγραψαν για πρώτη φορά Σύνδρομο May Thurner (βλ. σχετικό άρθρο).

Συμφόρηση Μέσης Γραμμής – Κιρσώδης φλέβα «Vena ovarica sinistra» τυλιγμένη σε μορφή ομφάλιου λώρου, που μεταφέρει το νεφρικό φλεβικό αίμα στη λεκάνη (Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης)

 

Οι χρόνια διογκωμένες φλέβες λοιπόν σε σχήμα φιδιού, οι λεγόμενοι κιρσοί, προκαλούν πόνους που δημιουργούνται στο ίδιο το τοίχωμα της φλέβας και στα συμπιεσμένα όργανα. Συνήθως οι γυναίκες αναφέρουν πόνους στην κάτω κοιλιακοί χώρα (στη περιοχή της αριστερής ωοθήκης) ενώ οι άνδρες στον αριστερό όρχι.

Σχεδιάγραμμα χαρακτηριστικών παρακαμπτήριων κύκλων, όταν το αίμα από το αριστερό νεφρό εμποδίζεται στο πέρασμα από τον αρτηριακό καρυοθραύστη και ρέει από παρακαμπτήριο στη λεκάνη (πύελο). (Απεικόνιση στη μαγνητική αγγειογραφία)

Μαγνητική Αγγειογραφία Έγχρωμο Υπερηχογράφημα

Άνω κοιλιακή χώρα – εγκάρσια τομή – οπτική γωνία από κάτω. Στη μαγνητική αγγειογραφία και στο υπερηχογράφημα εμφανίζεται η συμφόρηση στην αριστερή νεφρική φλέβα και η διαστολή της καθώς και η διαδρομή του αίματος μέσα από ένα  στέλεχος (Tronc réno-rachidien) στις φλέβες της σπονδυλικής στήλης.

Απεικόνιση των αριστερών παρακαμπτήριων φλεβών  κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης στη μαγνητική αγγειογραφία .

Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται πόνοι στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα ή στο αριστερό όρχι.  Όγκοι αίματος, που μεταφέρονται από τη οσφυϊκή φλέβα και τη φλέβα των ωοθηκών, προσπαθούν να φθάσουν από την αριστερή νεφρική φλέβα στη λεκάνη στην κοίλη φλέβα, που βρίσκεται δεξιά κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Για να φθάσουν εκεί παρουσιάζεται συχνά το εξής φαινόμενο: Το αίμα αλλάζει κατεύθυνση, από τα όργανα της λεκάνης στην αριστερή βαθιά πυελική φλέβα από όπου ρέει στην αριστερή μεγάλη πυελική φλέβα (Vena iliaca  communis sinistra) και στη συνέχεια περνώντας από το ακρωτήριο του μαιευτήρα (Promontorium) κατευθύνεται στην κάτω κοίλη φλέβα. Το ακρωτήριο είναι η προεξοχή, που δημιουργείται από τη σύνδεση του ιερού οστού με την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και είναι  ιδιαίτερα εμφανής σε γυναίκες. Το αίμα από την αριστερή πύελο και το αριστερό πόδι πρέπει, ναι μεν να περάσει αυτή την προεξοχή, αλλά συμπιέζεται και από τις αρτηρίες που βρίσκονται πάνω στις φλέβες, κυρίως από τη δεξιά πυελική αρτηρία προς τις οστικές μάζες.  Αυτή η κατάσταση ονομάζεται σύμφωνα με τους Ελβετούς Ιατρούς που την περιέγραψαν για πρώτη φορά Σύνδρομο May Thurner.

Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και ιατρικές επεξηγήσεις στην ιστοσελίδα αυτή.

 

IMPRESSUM