Telemedicinsk konsultation
4.5
(15)
To change the language click on the British flag first

Jag erbjuder även telemedicinsk konsultation.

Många patienter med hittills odiagnostiserade sjukdomar känner ett behov av att få sina symtom kontrollerade och sina bilddiagnostiska resultat omvärderade.

En second opinion kan bidra till att man kan välja ett annat tillvägagångssätt med nya perspektiv på besvär som hittills inte har uppskattats fullt ut.

Vi har erfarenhet av många patienter vars sjukdomshistoria verkade till synes hopplös.

Vår banbrytande utveckling inom funktionellt ultraljud kan ofta ge ett väsentligt bidrag till att ta ett steg framåt där andra helt enkelt hänvisar patienten till en psykolog och tillskriver hans lidande till hans fantasi eller förmodade dolda konflikter.

Med kunskap om funktionellt ultraljud är det lättare att se relevanta fynd i CT och MRT.

En telemedicinsk omvärdering av tidigare fynd kan vara ett första steg för att skissera en ny diagnostik och kan leda till efterföljande behandling.

Läs mer om villkoren och gör en förfrågan här:

Lämna detta fält tomt

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?