Projekt “Internationellt stipendium för utbildning i kvantitativt funktionellt färgdopplerultraljud”
4.7
(3)
To change the language click on the British flag first

Mitt dagliga arbete med patienter från hela världen gör det tydligt att det finns ett brådskande behov av utbildning i kvantitativt funktionellt färgdopplerultraljud.

Ultraljudsdiagnostik har gjort stora framsteg, särskilt när det gäller perfusionsmätning.

Vi erbjuder detta till alla patienter runt om i världen. Men många fler patienter behöver en mer detaljerad, funktionell sonografisk undersökning för att kunna undersökas i sina hemländer, särskilt i utvecklingsländerna.

Detta är det första steget för att skapa en solid grund för fortsatt utveckling av behandlingsmetoder.

Vi söker därför stöd för att etablera en utbildningsanläggning för att lära läkare och icke-medicinska ultraljudsläkare från hela världen tekniken för kvantitativ perfusionsmätning, inklusive den prisbelönta PixelFlux-tekniken.

Vi uppmanar medicinska sällskap, sponsorer, filantroper och patientorganisationer att kombinera sina aktiviteter i syfte att åstadkomma en betydande förbättring för alla patienter som lider av outhärdlig smärta och funktionsbegränsningar på grund av tidigare odiagnostiserade vaskulära kompressionssyndrom.

 

Om du kan och vill stödja detta projekt – sprid ordet och låt mig veta.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?