Kwantyfikacja zespołów ucisku naczyniowego przy użyciu techniki PixelFlux
5
(1)
To change the language click on the British flag first

Poszczególne uciski naczyniowe w brzuchu oddziałują na siebie poprzez krążenie boczne. Ogromne obciążenie objętościowe tych obwodów spowodowane zatłoczeniem lewej żyły nerkowej może być wiarygodnie zmierzone tylko przy użyciu techniki PixelFlux, która ma decydujący wpływ na całą koncepcję terapii.

PixelFlux Pomiary do oceny uciskania lewej żyły nerkowej aka zespół dziadka do orzechów EUROSON wrzesień 2018 r.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?