Filozofia
1
(1)
To change the language click on the British flag first

Współczesna medycyna jest medycyną zindywidualizowaną, która myśli poza granicami narządów, podejmuje decyzje terapeutyczne na podstawie dokładnej historii choroby i zrozumiałych kroków diagnostycznych oraz uwzględnia wszystkie aspekty cierpienia.

Zaczyna się to od osobistej uwagi w szczegółowym dialogu na temat charakteru i rozwoju dolegliwości i uwzględnia nie tylko medyczne, ale także społeczne i psychologiczne aspekty choroby. Ty jako pacjent jesteś w centrum wszystkich wysiłków i kształtują diagnostykę i terapię poprzez swoje rozważania, po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich ustaleń w porozumieniu z lekarzem.

Indywidualne traktowanie wymaga zrozumienia. Już samo to znacznie przyczynia się do złagodzenia objawów. Jeśli wiesz i rozumiesz, dlaczego masz pewne skargi, to łatwiej ci się nimi zająć. W wielu przypadkach poczujesz ulgę, ponieważ skargi mają swoją przyczynę, na którą łatwo jest wpłynąć.

Zindywidualizowana diagnostyka opiera się na wielu metodach. Techniki obrazowania, są szczególnie pomocne, ponieważ pokazują, gdzie jest problem i jak na niego wpływa. Wśród tych metod ważną pozycję zajmuje diagnostyka ultrasonograficzna, ponieważ jest łagodna dla pacjenta i pozwala na składanie oświadczeń funkcjonalnych.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?