Choroby przewlekłe
5
(1)
To change the language click on the British flag first

Niektóre choroby przewlekłe powodują na dłuższą metę uszkodzenia narządów. Prowadzi to regularnie do ograniczenia krążenia krwi. Dzięki pomiarowi krążenia krwi można zatem bardzo dokładnie określić aktualny stan choroby. Poniższe przykłady pokazują możliwości pomiaru przepływu krwi w tym zakresie.

Przewlekłe choroby nerek

Poniższy rysunek przedstawia nerkę z przewlekłym upośledzeniem czynnościowym po lewej stronie. Odzwierciedla się to w zmniejszonym przepływie krwi, co z kolei widoczne jest w kolorowym obrazie USG Doppler, ze względu na znacznie zmniejszone zabarwienie. Dla porównania, nerka o dobrej funkcji i odpowiednio silnym zabarwieniu jest pokazana po prawej stronie. Na podstawie wartości porównawczych z osobami zdrowymi można ocenić stopień uszkodzenia nerek poprzez pomiar przepływu krwi, który jest ważnym elementem leczenia.

 

DiPomiar przepływu krwi ilustruje stopień upośledzenia czynności nerek na powyższym rysunku po lewej stronie:

NI Diagramm

Diagnostyka tarczycy

Po lewej stronie zdjęcia widoczny jest węzeł tarczycy na “prostym” obrazie USG, po prawej stronie zdrowa tkanka tarczycy. Poniżej przedstawiono odpowiedni kolorowy dupleksowy obraz sonograficzny: Węzeł pokazuje zakłóconą architekturę naczyniową i ekstremalne krążenie krwi. Po prawej stronie obserwuje się normalne krążenie krwi:

 

Schilddrüsendiagnostik

Rak tarczycy

Rak tarczycy wykazuje 20-krotnie większą intensywność perfuzji w porównaniu do normalnej tkanki tarczycy.

Perfuzja guzowa

Pomiar perfuzji organów może być również wykorzystany do oceny wpływu chemioterapii na guz i otaczającą go zdrową tkankę. Poniższy diagram pokazuje, jak chemioterapia wpływa na dopływ krwi do guza wątroby: Dopływ krwi do tkanki guza jest całkowicie zmniejszony, dopływ krwi do zdrowej tkanki wątroby jest tylko nieznacznie zmieniony:

Durchblutungsmessung eines Lebertumors unter Chemotherapie

Cukrzyca

Cukrzycy są narażeni na postępujące stopniowe uszkodzenie nerek. Dlatego też badania kontrolne naczyń nerkowych są ważne w celu wczesnego wykrycia uszkodzeń. Poprzez pomiar przepływu krwi, staje się to widoczne i mierzalne podczas badania ultrasonograficznego nerek. Bez pomiaru przepływu krwi w nerce, stan nerki można odczytać przede wszystkim z zachowania filtracyjnego nerek. Jednym ze wskazań jest wydalanie albumin białkowych, które mogą być wykryte w moczu – jeśli organizm wydala zwiększoną ilość albumin, to jest to tzw. mikroalbuminuria. Poprzez pomiar przepływu krwi w nerkach można zoptymalizować terapię, zanim uszkodzenie nerek ujawni się w mikroalbuminurii.

Diabetes mellitus Gefäßschädigung der Niere

Reumatyzm

Reumatycy cierpią na nawracające bóle w stawach. Aby ocenić, jak poważny jest obecny stan zapalny i jak dobrze reaguje na leczenie, pomocny jest pomiar stanu zapalnego za pomocą ultradźwięków. W ten sposób terapia może być lepiej kontrolowana.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi uwagami dotyczącymi wyjaśnień medycznych na tej stronie.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?