Zapalenia
0
(0)
To change the language click on the British flag first

W przypadku zapalenia zwiększa się przepływ krwi do chorego organu lub tkanki. Organizm reaguje na bodziec zapalny, rozszerzając naczynia krwionośne tak, że więcej krwi, a tym samym więcej komórek odpornościowych dociera do miejsca zdarzenia zapalnego.

Pomiar przepływu krwi w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Przewlekłe choroby zapalne jelit, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, postępują fazowo. W aktywnych fazach choroby, podczas zapalenia, zwiększa się przepływ krwi w jelicie. Gwałtowna reakcja zapalna zazwyczaj prowadzi do bólu brzucha. Jeśli pacjent z chorobą Leśniowskiego-Crohna skarży się na bóle brzucha, przyczyną może być ponowny rozbłysk zapalny. Ale oczywiście ból brzucha może mieć też inne przyczyny. Z tego powodu konieczne jest ustalenie dokładnej przyczyny leczenia bólu brzucha.
Na pytanie, czy jest to nowy wybuch, czy też ból brzucha jest spowodowany inną przyczyną, można odpowiedzieć poprzez pomiar krążenia krwi w jelicie. Następnie można zdecydować, czy przewlekłe zapalenie powinno być leczone, czy też należy szukać innej przyczyny bólu brzucha i wybrać inną terapię.

Poniższy obraz ultrasonograficzny stanowi przykład flary zapalnej u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Typowe dla choroby Leśniowskiego-Crohna zgrubienie ścianek jelita (widoczne już w prostych badaniach USG) nie może dawać żadnych wskazań do aktualnego zaostrzenia, ponieważ utrzymuje się ono przez miesiące po ustąpieniu stanu zapalnego. Nie jest to zatem odpowiednia miara aktualnej aktywności zapalnej. W kolorowym, dupleksowym filmie sonograficznym wyraźnie zauważalny jest jednak wzrost przepływu krwi spowodowany zwiększonym wybarwieniem. Dzięki pomiarowi perfuzji tkankowej za pomocą PixelFlux można dokładnie zmierzyć aktywność zapalną. Jest mocno zwiększona. Pacjentka cierpi zatem na aktualny stan zapalny.

 

 

 

Poniższy obrazek pochodzi od innego pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna, który również skarży się na ból brzucha. W przeciwieństwie do poprzedniego obrazu, pomiar nie wykazuje zwiększonego przepływu krwi. Aktywność zapalna nie jest więc zwiększona. Ból brzucha musi więc mieć inną przyczynę; leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna prawdopodobnie nie miałoby wpływu na ból brzucha:

Diagnoza bólu brzucha: Zapalenie wyrostka robaczkowego czy nie?

U dzieci, które skarżą się na bóle brzucha, często pojawia się pytanie, czy występuje zapalenie wyrostka robaczkowego (zapalenie wyrostka robaczkowego, często w skrócie “zapalenie wyrostka robaczkowego”). Dzięki kolorowej sonografii dupleksowej sytuację można ocenić w sposób prosty i dość jasny. Pomiar wzrostu przepływu krwi spowodowanego zapaleniem ułatwia podjęcie decyzji, czy wyrostek robaczkowy (wyrostek robaczkowy) musi być usunięty chirurgicznie, czy też leczenie lekami będzie wystarczające do usunięcia stanu zapalnego. W przypadkach, w których pomiar przepływu krwi wskazuje, że operacja nie jest konieczna, pacjenci są oszczędzani dzięki podwójnej sonografii kolorystycznej i pomiarowi PixelFlux.

Appendicitis

Nefrytowe zapalenie nerek

Jeśli zapalenie nerek zostanie szybko i wyraźnie rozpoznane, można zapobiec ich przewlekłemu rozwojowi. Pomiary cyrkulacji pozwalają na sporządzenie precyzyjnych zestawień. Poniższy rysunek przedstawia zdrową nerkę o niskim zabarwieniu i prawidłowym wykresie perfuzji:

 

Nierentzuendung-gesund

Na poniższym rysunku przedstawiono jednak masywny wzrost perfuzji w porównaniu – jest to przypadek zapalenia nerek:

Nierentzuendung-krank

 

Proszę zwrócić uwagę na nasze uwagi na wyjaśnienia medyczne na tej stronie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?