Efekt kurtynowy stentów żylnych
0
(0)
To change the language click on the British flag first

 

Stenty żylne mają wiele szkodliwego wpływu na żyły w zespołach ucisku naczyniowego jamy brzusznej.

Efekt kurtyny jest tylko jednym z nich, ale najbardziej istotnym. Film pokazuje wzmocnienie efektu zasłony, który sam w sobie powoduje zmniejszenie lub prawie całkowity brak funkcji stentów, nawet przy stentach pozornie otwartych.

Ruchy ciała lub oddychanie powodują stałe podrażnienie żyły poprzez dłutowanie stentu w ścianie żyły. Stent wrzyna się w ścianę żyły jak wyżłobienie i często powoduje nieznośny ból w miejscu penetracji.

TK i MRI nie mogą wykryć takich mechanizmów, ponieważ są to statyczne i niefunkcjonalne techniki obrazowania.

Tylko skrupulatna, dynamiczna i funkcjonalna sonografia z kwantyfikacją przepływu krwi może zidentyfikować przyczynę bólu u pacjentów z takimi stentami.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?