Παράδειγμα για την επίδραση της οσφυϊκής λόρδωσης στη συμπίεση των κοιλιακών φλεβών

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.